Tüm ürünlerimiz Ayan Su Ürünleri kalite güvencesi altındadır. Detaylı bilgi için   HAKKIMIZDA

Gökkuşağı Alabalığı

Gökkuşağı Alabalığı
  • Kategori: Tatlı Su Balıkları

Gökkuşağı Alabalığı

Vücutta egemen olan renk zeytin yeşili olup, üst kısımları kahverengi veya sarımtırak, yanlar daha açık, karın kısmı ise beyazdır. Yan taraf boyunca 10 – 12 koyu leke bulunabilir. Siyah ve kahve renkli lekeler değişik ebatta, etrafları ya açık renk bir hare ile çevrili veya değildir. Lekeler genellikle vücudun ön ve üst yarısına dağılmışlardır. Sırt yüzgecinde sıralanmış siyah lekeler ve yüzgeç kaidesinde kırmızı lekeler vardır. Yanal çizgi boyunca görülen lekeler tuğla kırmızısıdır.
Ortalama uzunluk 50 – 70 cm; ortalama ağılık 5 – 7 kg’dır. Maksimum uzunluk 100 cm; maksimum ağırlık ise 26 kg’dır.
Anadolu’nun sadece Kuzey ve Kuzey – Doğu bölgesindeki akarsularla (Çıldır Gölü ve Çoruh nehri havzaları), Uludağ ve Karadeniz’de bulunmaktadır.

Üreme Dönemi

Eşeysel olgunluğa 40 – 60 cm ve 2 – 4 yaşında ulaşırlar. Yumurtlama dönemi Kasım – Aralık – Ocak – Şubat aylarıdır.

Av Yasağı

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) Özel Koruma Alanları Faaliyeti Merkezi (RAC/SPA) tarafından Akdeniz sular sisteminde soyu tehdit veya tehlike altında olan deniz canlıları listesinde Salmo trutta labrax’ta belirtilmiş bulunmaktadır. Ayrıca Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ gereği avcılığı tamamen yasaktır.